Toimintasuunnitelma 2016

FC Viikingit r.y.

FC Viikingit ry on Vuosaarelainen jalkapalloseura. Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja ylläpitää jalkapallotoimintaa harrastus- ja kilpailutoiminnassa omalla alueellaan, ikään,
sukupuoleen ja syntyperään katsomatta. Tavoitteena on kehittää jäsentemme fyysistä, henkistä ja sosiaalista kuntoa sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta jalkapalloiluun.

FC Viikingit r.y. on Suomen Palloliiton Helsingin piirin jäsen ja noudattaa toiminnassaan sen sääntöjä. FC Viikingit r.y:n jäsenet sitoutuvat noudattamaan seuransa sääntöjä ja virallisten kokousten tekemiä päätöksiä.

FC Viikingit r.y. vuonna 2016

 • Sinettiseura

 • Naisten edustusjoukkue II divisioonassa

 • 13 poikajoukkuetta, 12 eri ikäryhmässä, kaikissa ikäluokissa

 • 6 tyttöjoukkuetta, 8 eri ikäryhmässä

 • Miesten ja naisten harrastejoukkueita alemmissa sarjoissa

 • Helgat ikänaisten joukkue

 • Sarjoihin osallistutaan yli 50 joukkueella

 • Yli 700 pelipassia, lisäksi kannatusjäseniä

 • Poikien B juniorit liiton ja piirin sarjoissa

 • Seuran valmennuslinjaus valmis ja ulotettu kaikkiin ikäluokkiin

 • Taito- ja kykykoulutoiminta yhdessä idän seurojen kanssa

 • Yhteisjoukkuetoiminta

 • Futisleikkis yhteistyössä Lasten liikuntaleikin kanssa

 • Futisleirit ja -koulut kesällä

 • Osa Helsingin urheiluakatemian toimintaa

 • URHEA yhteistyö mm. Tehtaanpuiston yhteiskoulun kanssa

 • Iltapäiväkerhotoiminta Orsa-Sportin kanssa

 • Easy Sport toiminta koulujen kanssa sekä päiväkotiyhteistyö

 • URLUS-säätiön rahastoidun tuen toiminta

 • Valmentajien sisäiset ja ulkoiset koulutukset huolehditaan

 • Toimihenkilöiden koulutukset (jojot, rahastonhoitajat, huoltajat)

  FC Viikingit r.y:n hallituksen tehtävänä on valvoa seuran jäsenten etuja, luoda toiminnalle päälinjat ja olla luomassa edellytykset hyvälle laadukkaalle valmennukselle sekä lajin harrastamiselle.

  Vuonna 2016 tehdään seuran toiminnan 3-vuotissuunnitelma. FC Viikingit r.y. jatkaa seuratoiminnan kehittämistä sekä toteuttaa organisaatiouudistuksen, jossa toiminnan kehittämisen painopisteenä on valmennus. Organisaatiouudistukseen liittyen toteutetaan organisaation jatkuva arviointi ja kehittämi- nen. Seura on mukana Palloliiton seurakehitysohjelmassa. Myös tämä ohjelma huomioiden seura ke- hittää hallitustoimintaansa, muita operatiivisia toimintojaan sekä tarkentaa seuran strategiaa ja toimin- tatapoja

  Seuralla on kaksi päätoimista työntekijää: valmennuspäällikkö ja junioripäällikkö sekä ainakin yksi osa- aikainen seuran hallinnosta vastaava työntekijä. Seuralla on oppisopimuskoulutuksella seuravalmen- taja. Seuralla on Palloliiton tutortoimintaohjelma tutorvalmentajineen.

Seuran palkkaamat uudet työntekijät, valmennuspäällikkö ja hallintopäällikkö perehdytetään ja toivote- taan tiiviisti tervetulleina mukaan seuraan. Seuran vapaaehtoisten toimijoiden panosta seuran toimin- taan huomioidaan ja tuetaan aktiivisesti.

Seuran jäsenille järjestetään säännöllisiä tapahtumia sekä toimintaa tukevaa koulutusta.

Merkittävä ja tärkeä tavoite on seuran yhtenäisen valmennuslinjan valmistuminen ja sen ulottaminen kaikkiin sekä poikien että tyttöjen ikäluokkiin.

Seuran harjoitteluolosuhteita kehitetään edelleen. Syksyllä 2015 valmistuneen ja käyttöön otetun He- teniityn tekonurmikentän ja seuran käyttöön vuokratun pukukopin käyttö ja toimivuus optimoidaan. Käynnistetään seuran oman hallihankkeen kartoitus ja suunnittelu.

Seuran hallinnoimien toimisto- ja varastotilojen käyttö kartoitetaan ja seuran irto-omaisuuden, s.o. esim. telttakatosten, pöytien ym. turnaus- ja muissa tapahtumissa tarvittavien tarvikkeiden kunto ja lukumäärä tarkistetaan ja luetteloidaan ja saatetaan jäsenistön tehokkaampaan käyttöön.

FC Viikingit r.y. kehittää toimintoja ja yhteistyömalleja, jotka palvelevat myös tavoitteellisten ja motivoi- tuneiden pelaajien kehitystä.

FC Viikingit jatkaa edelleen tarkan talouden ylläpitämistä.

FC Viikingit r.y. Hallitus